Inledning&Syfte

Med en bakgrund innehållandes 4 år på Väg&Vatten – Chalmers, hästgalen från det att jag var 4 år gammal och en häst som tyvärr blivit osäker i hoppningen på grund av dåligt underlag på anläggningen där vi stod så var det ett enkelt beslut när förslaget om ex-jobb på Ridbaneunderlag kom på tal.

Dels passade det in i min utbildning som fisken i vattnet, dessutom ligger det mig nära både pga personliga erfarenheter och inte nog med det så är det ett högst aktuellt ämne med tanke på forskningen som pågår i och med SLU och FEIs samarbete. Deras samarbete har ju bland annat lett till att OBST – Orono Biomechanical Surface Tester, en konstgjord hov, har tagits fram. Maskinen mäter olika krafter med hjälp av accelerometrar, och är kalibrerad efter hoppryttares syn på bra och dåliga underlag för att kunna jämföras med de 5 funktionella egenskaperna som är; grepp, elasticitet, enhetlighet, ythårdhet och enhetlighet. Maskinen är ett oerhört stort steg i rätt riktning att över huvudtaget kunna mäta i siffror och inte bara prata/känna i ord!

OBST

Bild på OBSTn när Lars Roepstorff demonstrerade under work-shopen som hölls i samband med Göteborg Horse Show förra året.

Jag som ingenjör har alltid ifrågasatt och funderat mycket. Det har inte blivit bättre efter snart 5 år på Chalmers, utan nu med kurser såsom geoteknik, vägteknik och hållfasthet i bagaget har jag funderat mycket på uppbyggnader av ridbanor och vilka tekniker som används/kan användas. Därför blev jag enormt glad när möjligheten dök upp att göra mitt exjobb inom detta område, och inte nog med det utan på ett helt år istället för ett halvår – dvs 60hp och därmed istället för 4 andra, garanterat tråkigare, kurser!


Syftet var att göra en jämförelse på X antal olika grundläggningar tillsammans med några utvalda topplager i vilka fukthalten varieras. Förhoppningen, och det stora målet med detta projekt, var att få fram ifall det går att se vilken av de funktionella egenskaperna som ändras hos vilken grundläggning och vid vilket förhållande. Helst få fram en statistisk modell som påvisar vilken konstruktion som ändrar vilken egenskap beroende på förhållandet.

Ämnet Ridbaneunderlag är väldigt komplext fortfarande, så detta är ett ytterligare steg i forskningen som troligtvis kommer att byggas på i framtiden. 

underlagSAM