EXAMENSARBETE
Ridbaneunderlag

Under mitt 5:e och sista år på Chalmers skrev jag ett 60hp stort examensarbete inriktat på Ridbaneunderlag i samarbete med Chalmers Sport & Technology och Sveriges Lantbruks Universitet.

Ni hittar det färdiga och publicerade arbetet genom att trycka på knappen nedan!Equestrian Surfaces – connection between foundation and top layer

I dagsläget jobbar jag inte med ridbaneunderlag till vardags, men i den mån det går så hjälper jag till för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra anläggningar och hästar!

underlagSAM

BAKGRUND
Med 4 år bakom mig på Väg&Vatten programmet på Chalmers, var det dags att välja inriktning på examensarbetet. Som teknikintresserad hästtjej med en häst som tyvärr blivit osäker i hoppningen på grund av dåligt underlag så var det ett enkelt beslut när förslaget att skriva om Ridbaneunderlag kom på tal. Det passade alldeles utmärkt in i min utbildning, dessutom med ett brinnande intresse från min hobby och väl i tiden med tanke på den pågående forskningen SLU och FEI bedriver. Deras samarbete har ju bland annat lett till att OBST – Orono Biomechanical Surface Tester, en konstgjord hov, har tagits fram. Maskinen mäter olika krafter med hjälp av accelerometrar, och är kalibrerad efter hoppryttares syn på bra och dåliga underlag för att kunna jämföras med de 5 funktionella egenskaperna som är; grepp, elasticitet, enhetlighet, ythårdhet och enhetlighet. Maskinen är ett stort steg i rätt riktning att över huvudtaget kunna mäta i siffror och inte bara prata/känna i ord!

OBST

Bild på OBSTn när Lars Roepstorff demonstrerade under work-shopen som hölls i samband med Göteborg Horse Show förra året.

SYFTE
Syftet var att göra en jämförelse på X antal olika grundläggningar tillsammans med några utvalda topplager i vilka fukthalten varieras. Förhoppningen, och det stora målet med detta projekt, var att få fram ifall det går att se vilken av de funktionella egenskaperna som ändras hos vilken grundläggning och vid vilket förhållande. Helst få fram en statistisk modell som påvisar vilken konstruktion som ändrar vilken egenskap beroende på förhållandet.

RESULTAT
Mer detaljerat resultat finns i rapporten, men tabellen nedan visar medelvärden för varje uppbyggnad och parameter efter 6st mätningar med OBST maskinen. Inte helt oväntat så får uppbyggnaden med fiberblandning som topplager mest grepp medan Paddex får minst.

Ämnet Ridbaneunderlag är fortfarande väldigt komplext, så detta är ett steg i forskningen som kommer pågå i många år framöver!