NAMN:
Louise Johansson Louise

EMAIL: 
louise(at)loui.se

FÖDD: 
1 Augusti 1992

OM MIG:
Civilingenjör från Chalmers inom Väg&Vattenbyggnad med egenskaperna att alltid söka efter ny fakta och lösa problem.

Hästtjej med erfarenhet av ansvarstagande och arbetsledning.


UTBILDNING:
svrf

SVENSKA RIDSPORT FÖRBUNDET
D-banbyggare 2017-pågår

Basutbildning 2017

Ungdomsledare 2015-2016

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA cth
Civilingenjörsprogrammet, Väg & Vatten
2011 – 2016
Kandidatexamen i Väg&Vattenbyggnad 2013.
Masterexamen inom Infrastructure & Environmental Engineering 2016.
Civilingenjörsexamen 2016.

Kandidatarbete: Trängselskatt - En jämförelse av systemet i Göteborg & Stockholm

Examensarbete: Equestrian Surfaces - Connection between foundation and top layer

 

ERFARENHET:
TORSLANDA ENTREPRENAD   TorslandaEntreprenad 

Platschef 2017-
Arbetsledare 2016-2017

Platschef med övergripande ansvar för såväl ekonomi som personal i projekten som innehåller allt från sprängning, pålning, schakt till plattläggning och plantering.
Arbetsledare för diverse projekt inom företaget.
2013-2015 sommarjobbat som arbetsledarpraktikant vid ett stort mark&anläggningsarbete samt som anläggare både vid servicearbeten i centrala Göteborg men även vid ett husbygge i Sannegårdshamnen.

GOT EVENTgot
Värdinna, Scandinavium 2017 –
Receptionist, Bravida Arena 2014 – 2017

TOLSEREDS 4H-GÅRD
Vikarierande gårdsassistent
2014-2015

4H-logga_A4

Vid behov av extra personal har jag hoppat in och ansvarat för den dagliga skötseln av en bondgård och dess djur där det även ingår att leda studiebesök för barn med och utan speciella behov. Ett jobb som innebär stort ansvarstagande, ledarskapsroll och säkerhetstänk.
Ansvarar även för skötseln av underlagen på gårdens ridbanor samt för gårdens hemsida.
Tidigare, under 2005-2009, har jag arbetat på gården som ledare på lantgårdsläger respektive ridläger på gården för barn från 7år och uppåt.

DalsjoforsKottDALSJÖFORS KÖTT AB
Produktionsarbetare & Kontorsassistent
2007 – 2015

 

HÄSTAR

Little Judith (SWB)
f. 2013
e. Lill Cotte Hästak
u. Imagine TH ue. Carfeul

Ägare: Louise Johansson

Sam
f. 2005
e. Okänd u. Okänd ue. Okänd

Såld -18 till Maria Larsson