UTBILDNING


OM MIG     EGENSKAPER     UTBILDNING     ERFARENHET   

 

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA cth
Civilingenjörsprogrammet, Väg & Vatten
2011 – 2016

Pågående utbildning där hela samhällets byggsektor tas i beaktning, som student på Väg & Vatten lär man sig hur byggnader och infrastruktur konstrueras från ritning till färdig ”produkt”.
Kurser inom matematik, fysik, hållfasthetslära, miljövetenskap, IT och ekonomi.
Kandidatexamen i Väg&Vattenbyggnad 2013.
Masterexamen inom Infrastructure & Environmental Engineering 2016.
Civilingenjörsexamen 2016.

Kandidatarbete: Trängselskatt - En jämförelse av systemet i Göteborg & Stockholm

Examensarbete: Equestrian Surfaces - Connection between foundation and top layer

svrf

 

UNGDOMSLEDARKURS
Utbildad ungdomsledare vid Svenska Ridsportsförbundet
2015-2016

 

KITAS GYMNASIUM Kitas
Naturvetenskapsprogrammet
2009 – 2011